KOMUNIKAT

 

         W związku z panującym nadal zagrożeniem epidemiologicznym i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ogniwo” w Łodzi informuje, że

- w sprawach nie wymagających osobistej obsługi, z pracownikami biura Zarządu Spółdzielni

oraz Administracjami Spółdzielni należy kontaktować się telefonicznie lub mailowo, istnieje też możliwość dostarczenia korespondencji do skrzynek pocztowych, gazetowych umieszczonych przy wejściu do Zarządu Spółdzielni przy ul. Klonowej 8 lub wejściach do administracji osiedli : „Rozproszone” ul. Kopcińskiego 89/93, „Dąbrowa” ul. Rydla 6, „Chełmońskiego” ul. Chełmońskiego 2, „Ruda-Beczkowa” ul. Beczkowa 23,

- w przypadku odbioru dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń itp.) lub załatwiania innych spraw wymagających bezpośredniej obsługi, obsługa interesantów odbywa się wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dnia i godziny; należy pamiętać o indywidualnych środkach ochronnych (maseczki, przyłbice, rękawiczki),

- kasa Spółdzielni nie przyjmuje wpłat z tytułu opłat eksploatacyjnych; opłaty można uiszczać przelewem,

na poczcie lub w oddziałach banku PKO, który nie pobiera prowizji.

Powyższe obowiązuje do odwołania.

Zarząd Spółdzielni ul. Klonowa 8 tel. 42 253 20 10; 42 253 20 11; 42 253 20 14 (biuro@smogniwo.pl)

Administracja osiedla „Rozproszone” ul. Kopcińskiego 89/93 (rozproszone@smogniwo.pl)
Administracja osiedla „Dąbrowa” Rydla 6  tel. 42 643-27-76 (dabrowa@smogniwo.pl)
Administracja osiedla „Chełmońskiego” tel. 42 643-67-74 (chelmonskiego@smogniwo.pl)
Administracja osiedla „Ruda Beczkowa” tel. 42 684-92-93 (rudabeczkowa@smogniwo.pl)

Oddziały banku PKO BANK POLSKI przy ul. Tatrzańskiej 124a, Limanowskiego 80, Sienkiewicza 85/87, Piotrkowskiej 173, Paderewskiego 11b, Kościuszki 15.

Łódź, 09.06.2020

 Poprawiony (poniedziałek, 24 maja 2021 11:22)