Zarząd Spółdzielni

 

ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI

 Zarząd -  organ kierujący działalnością  Spółdzielni  oraz reprezentujący  ją  na zewnątrz.

Skład  Zarządu :

  1. mgr  Mirosława Krzychowicz   - prezes zarządu
  2. Beata Łysak                             - członek zarządu  

Członkowie Zarządu przyjmują członków  Spółdzielni  w każdy wtorek   w godz.  1100  -  1700  w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej  8.

Zapisy przyjmuje sekretariat Spółdzielni, tel. 42 253-20-10.