Rady Mieszkańców Osiedli

 

RADY MIESZKAŃCÓW OSIEDLI

Rady Mieszkańców Osiedli - organy reprezentujące członków uprawnionych do lokali położonych odpowiednio w osiedlach: „Rozproszone”, „Dąbrowa”, im. J.Chełmońskiego, „Ruda-Beczkowa”. Kadencja rad trwa trzy lata.

Przewodniczący Rad Mieszkańców Osiedli wybrani na kadencję 2017-2020:
1/ Osiedla  „Rozproszone”  - Andrzej Alama
2/ Osiedla  „Dąbrowa”   - Teresa Kamińska
3/ Osiedla  im. J.Chełmońskiego         - Janina Cieślak
4/ Osiedla  „Ruda-Beczkowa”  - Stanisław Firek

Kontakt z radami za pośrednictwem administracji osiedli :
„Rozproszone”                 tel.     42   674-06-53
„Dąbrowa”                        tel.    42   643-27-76
im. J. Chełmońskiego       tel.    42   643-67-74
„Ruda-Beczkowa”             tel.    42   684-92-93

Poprawiony (poniedziałek, 22 października 2018 06:42)