Ważne telefony:

 

1. Pogotowie Mieszkaniowe  "PRYM"               (42)  640-41-05,  (42) 640-41-06,  601-880-504
2. Pogotowie Gazowe                            992; (
42) 674-55-23 
3. ZWiK                                                                      994
4. Pogotowie Kanalizacyjno-Wodociągowe    (42)  677-83-11
5. Centrum Dyspozycyjne
  - Dyspozycja Inżyniera Miasta (42) 638-49-49
pozostałe telefony...

Aktualności:

Kierownik osiedla

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OGNIWO”
poszukuje osób do pracy na stanowisku:

Kierownik administracji osiedla "Rozproszone"

 

a)      kierowanie całokształtem prac administracji, zgodnie z zakresem jej działania, który umożliwi realizację zadań wynikających z planu finansowego Spółdzielni, z bieżących decyzji i uchwał Rady Nadzorczej i Zarządu oraz z potrzeb Spółdzielni warunkujących jej sprawne funkcjonowanie, 

b)      nadzór techniczny nad robotami wykonywanymi w ramach administracji pod względem przestrzegania przepisów prawa budowlanego, bhp, p.poż oraz innych obowiązujących przepisów obowiązujących przy wykonywaniu tych robót, 

c)      nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonania zadań przez podległych pracowników, 

d)      przeprowadzanie odbioru wykonywanych remontów, 

e)      kontrolowanie kosztów obciążających gospodarkę mieszkaniową wynikających z wykonywania remontów bieżących, 

f)       sporządzanie kalkulacji dla robót i usług budowlanych wykonywanych w ramach działania administracji, 

g)      dbanie o należyte zabezpieczenie przeciwpożarowe nieruchomości w rejonie działania administracji, 

h)      przestrzeganie i nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników przepisów dotyczących porządku, dyscypliny bezpieczeństwa i higieny pracy i zabezpieczenie tajemnicy służbowej, 

i)       informowanie Zarządu o bieżącym stanie wykonywanych zadań oraz o potrzebach związanych z zapewnieniem prawidłowego i sprawnego działania administracji, 

j)       wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Spółdzielni oraz organy nadzorujące.

Preferowane będą osoby, które posiadają doświadczenie spółdzielni mieszkaniowej, lub w jednostce zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami, towarzystwach budownictwa społecznego, podmiocie obsługującym wspólnoty mieszkaniowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ogniwo”, z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Klonowej 8, 91-039 Łódź. Pełna treść klauzuli obowiązku informacyjnego znajduje się Tutaj.

Poprawiony (środa, 08 marca 2023 11:42)

 

E-kartoteka

Aktualizacja 06.02.2023r.

E-kartoteka

Od dnia  1 lutego 2023r. uruchamiona usługa e-kartoteka w systemie „Mieszczanin”.

W celu uzyskania loginów i haseł dostępu prosimy o kontakt mailowy ze Spółdzielnią lub administracją Państwa osiedla:

·       rozproszone@smogniwo.pl

·       dabrowa@smogniwo.pl

·       chelmonskiego@smogniwo.pl

·       rudabeczkowa@smogniwo.pl

·       biuro@smogniwo.pl

·       kontakt@smogniwo.pl

Aktualny wniosek o utworzenie dostępu do e-kartoteki dostępny jest TUTAJ.
W korespondencji ws. utworzenia dostępu do e-kartoteki prosimy o podanie numeru ewidencyjnego lokalu. Dane dostępowe zostaną przekazane po rozpatrzeniu wniosku.

Korzystanie z e-kartoteki wymaga zaakceptowania regulaminu w trakcie pierwszego logowania. Regulamin dostępny TUTAJ oraz w zakładce "Regulaminy".


Poprawiony (środa, 22 lutego 2023 09:45)

 

Uwaga!

UWAGA NA OSZUSTÓW

     

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ogniwo” w Łodzi informuje, że numery rachunków bankowych, na które należy wpłacać należności z tytułu opłat eksploatacyjnych NIE ULEGŁY ZMIANIE.

 

      Prosimy o zachowanie czujności oraz o przekazywanie informacji o pojawieniu się podejrzanych komunikatów na klatkach schodowych lub w skrzynkach pocztowych.

 

 

 Zarząd

/-/ M. Muszyńska         /-/ A. Woźniak

Poprawiony (wtorek, 17 stycznia 2023 15:09)

 

Zmiany zaliczek na c.o.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ogniwo" w Łodzi informuje, że od 01.10.2022r. zmianie ulegnie opłata zaliczkowa za ogrzanie lokalu w nieruchomościach.
Zmiana spowodowana jest urealnieniem stawek do wysokości planowanych kosztów.

Podstawa prawna: Uchwała Zarządu nr 63 z dnia 28.09.2022r.

Poprawiony (środa, 28 września 2022 10:22)

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OGNIWO”
poszukuje osób do pracy na stanowisku:

 

 

1. Gospodarz domu

   a. utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków

   b. pielęgnacja terenów zielonych

   c. prace porządkowe w okresie zimowym związane z warunkami atmosferycznymi


CV prosimy przesyłać na adres mailowy biuro@smogniwo.pl bądź adres Spółdzielni Mieszkaniowej "Ogniwo"  Łódź, ul. Klonowa 8, 90-039.

Poprawiony (wtorek, 10 stycznia 2023 14:23)

 
Dane adresowe:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ogniwo”
91-039 Łódź, ul. Klonowa 8
  

tel.: 42 253-20-10,
42 253-20-20

fax.: 42 253-20-26


email:
biuro@smogniwo.pl 
dabrowa@smogniwo.pl
rozproszone@smogniwo.pl
chelmonskiego@smogniwo.pl

rudabeczkowa@smogniwo.pl


godziny  pracy :
 
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 700-1500
wtorek: 1000-1800

godziny przyjęć interesantów w zakładce  "Kontakty"

Dziś jest:

sobota, 25 marca 2023
Aktualny czas:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player