Ważne telefony:

 

1. Pogotowie Mieszkaniowe  "PRYM"               (42)  640-41-05,  (42) 640-41-06,  601-880-504
2. Pogotowie Gazowe                            992; (
42) 674-55-23 
3. ZWiK                                                                      994
4. Pogotowie Kanalizacyjno-Wodociągowe    (42)  677-83-11
5. Centrum Dyspozycyjne
  - Dyspozycja Inżyniera Miasta (42) 638-49-49
pozostałe telefony...

Aktualności:

Ogłoszenia o pracę

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OGNIWO”
poszukuje osób do pracy na stanowisku:

 

1. Specjalista ds. kosztów

a.  Prowadzenie ewidencji analitycznej kosztów oraz ich analiza w zakresie zespołu kont „4 i „5” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

b. Prowadzenie ewidencji analitycznej kosztów oraz ich analiza w zakresie rozliczeń międzyokresowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

c.  Kwartalne rozliczanie kosztów zarządu i administracyjnych w podziale na lokale mieszkalne, użytkowe i garaże.

d. Wystawianie not i poleceń księgowania wynikających z powyższego zakresu obowiązków.

e.  Nadzór nad prawidłowością procedur MDR w spółdzielni.

f.   Współudział w rocznym uzgadnianiu i zamykaniu kont księgowych.

g. Współudział w sporządzaniu sprawozdań finansowych, deklaracji rocznej CIT-8 oraz sprawozdań GUS.

h. Analiza prawidłowości obowiązujących stawek opłat.

i.    Prowadzenie całokształtu zagadnień z tytułu rozliczeń inwentaryzacyjnych.

j.    Prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z ubezpieczeniem majątku spółdzielni.

k. Współudział w opracowywaniu analiz ekonomicznych rocznych i planów gospodarczych.

l.    Przechowywanie i zabezpieczanie akt i dokumentów.

m. dekretowanie faktur zakupowych oraz faktur rozliczanych zaliczką

n. prowadzenie analitycznej ewidencji środków trwałych, ich amortyzacji i umorzeń

o. prowadzenie analitycznej ewidencji funduszu remontowego spółdzielni oraz odpisów na fundusz

p. weryfikacja poprawności oraz przesyłanie pliku JPK

q. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego.

 

2. Konserwator-hydraulik (osiedle im. Chełmońskiego)

a. wykonywanie  w ustalonym terminie zlecone roboty konserwacyjne

b. posiadanie uprawnień do obsługi węzła CO

c. wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

 


 3.Gospodarz domu  

a. utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków

b. pielęgnacja terenów zielonych

c. prace porządkowe w okresie zimowym związane z warunkami atmosferycznymi

 

CV prosimy przesyłać na adres mailowy biuro@smogniwo.pl bądź adres Spółdzielni Mieszkaniowej "Ogniwo", ul. Klonowa 8, 91-039 Łódź.

 

Poprawiony (poniedziałek, 05 lutego 2024 06:56)

 

Zmiana opłat 01.11.2023

Zmiany opłat od 01.11.2023 r. 

Szanowni Państwo!

Koszty energii cieplnej nieustannie  rosną i to znacząco, podobnie jak ceny energii elektrycznej i  gazu.  Jesteśmy świadomi jak dużym obciążeniem dla budżetów domowych stają się opłaty za media. Pragniemy wyjaśnić, że opłaty za energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej należą do grupy opłat niezależnych od Spółdzielni. Wynikają one z cen ustalonych przez dostawcę, a zatwierdzonych decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  i Spółdzielnia  nie ma możliwości ich negocjowania.

Ponadto zaznaczyć należy, że od 1 do 31 stycznia 2022 r. obniżona została stawka VAT na energię cieplną do wysokości 8%. Dodatkowo, w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej w okresie od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r. wprowadzono stawkę VAT na energię cieplną w wysokości 5%.

Od miesiąca stycznia 2023 r. stawki podatku VAT zostały przywrócone do poziomu obowiązującego przed wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej, czyli do 23% .

W naszej Spółdzielni koszty centralnego ogrzewania rozliczane są raz w roku zgodnie z obowiązującym  regulaminem. W większości przypadków tak ustalane zaliczki jak i ceny nie pokrywają dotychczasowych kosztów zakupu energii cieplnej. W 2023 r. na skutek powrotu podatku VAT do 23% i kilkukrotnej podwyżki taryf, ustalone dotychczas ceny diametralnie nie pokryją ponoszonych kosztów i muszą zostać podwyższone. Z tego też powodu i w celu uniknięcia przez mieszkańców dużych dopłat  w 2024 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo” w Łodzi  zadecydowała o podjęciu uchwały w zakresie podwyższenia dotychczasowych cen z tytułu opłat centralnego ogrzewania.

 INFORMACJE O KOSZTACH CIEPŁA

Przedsiębiorstwo dostarczające energię cieplną do budynku (Veolia) rozlicza się ze Spółdzielnią za dostarczone ciepło na podstawie zawartej umowy oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Opłaty jakie nalicza Veolia i które musimy zapłacić obejmują następujące składniki:

  • Opłata za zamówioną moc cieplną – to opłata za gotowość dostarczenia odpowiedniej ilości ciepła wynikającej z obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło. Ilość jaka musi wystarczyć na ogrzanie budynków i lokali przy temperaturach minusowych oraz do ogrzania zimnej wody, tak aby uzyskać ciepłą wodę w kranach.
  • Opłata za ciepło – zapłata za dostarczoną do budynku ilość ciepła mierzona na ciepłomierzu główny budynku (w węźle cieplnym).
  • Opłata za czynnik grzewczy – opłata za pobraną substancję grzewczą – w temperaturze zgodnej z mocą zamówioną, która służy do ogrzania wody w grzejnikach oraz wody do korzystania w kranach.
  • Opłaty przesyłowe stała i zmienna.

Wszystkie te opłaty składają się na koszt całkowity dla danego budynku. Podsumowując końcowa opłata każdego z lokali za ogrzewanie jest sumą powyższych kosztów stałych i zmiennych.

Poprawiony (wtorek, 07 listopada 2023 16:21)

 

E-kartoteka

Aktualizacja 06.02.2023r.

E-kartoteka

Od dnia  1 lutego 2023r. uruchamiona usługa e-kartoteka w systemie „Mieszczanin”.

W celu uzyskania loginów i haseł dostępu prosimy o kontakt mailowy ze Spółdzielnią lub administracją Państwa osiedla:

·       rozproszone@smogniwo.pl

·       dabrowa@smogniwo.pl

·       chelmonskiego@smogniwo.pl

·       rudabeczkowa@smogniwo.pl

·       biuro@smogniwo.pl

·       kontakt@smogniwo.pl

Aktualny wniosek o utworzenie dostępu do e-kartoteki dostępny jest TUTAJ.
W korespondencji ws. utworzenia dostępu do e-kartoteki prosimy o podanie numeru ewidencyjnego lokalu. Dane dostępowe zostaną przekazane po rozpatrzeniu wniosku.

Korzystanie z e-kartoteki wymaga zaakceptowania regulaminu w trakcie pierwszego logowania. Regulamin dostępny TUTAJ oraz w zakładce "Regulaminy".


Poprawiony (środa, 22 lutego 2023 09:45)

 
Dane adresowe:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ogniwo”
91-039 Łódź, ul. Klonowa 8
  

tel.: 42 253-20-10,
42 253-20-20

fax.: 42 253-20-26


email:
biuro@smogniwo.pl 
dabrowa@smogniwo.pl
rozproszone@smogniwo.pl
chelmonskiego@smogniwo.pl

rudabeczkowa@smogniwo.pl


godziny  pracy :
 
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 700-1500
wtorek: 1000-1800

godziny przyjęć interesantów w zakładce  "Kontakty"

Dziś jest:

środa, 28 lutego 2024
Aktualny czas:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player