Ważne telefony:

 

1. Pogotowie Mieszkaniowe  "PRYM"               (42)  640-41-05,  (42) 640-41-06,  601-880-504
2. Pogotowie Gazowe                            992; (
42) 674-55-23 
3. ZWiK                                                                      994
4. Pogotowie Kanalizacyjno-Wodociągowe    (42)  677-83-11
5. Centrum Dyspozycyjne
  - Dyspozycja Inżyniera Miasta (42) 638-49-49
pozostałe telefony...

Aktualności:

Kierownik osiedla

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OGNIWO”
poszukuje osób do pracy na stanowisku:

Kierownik administracji osiedla

 

a)      kierowanie całokształtem prac administracji, zgodnie z zakresem jej działania, który umożliwi realizację zadań wynikających z planu finansowego Spółdzielni, z bieżących decyzji i uchwał Rady Nadzorczej i Zarządu oraz z potrzeb Spółdzielni warunkujących jej sprawne funkcjonowanie, 

b)      nadzór techniczny nad robotami wykonywanymi w ramach administracji pod względem przestrzegania przepisów prawa budowlanego, bhp, p.poż oraz innych obowiązujących przepisów obowiązujących przy wykonywaniu tych robót, 

c)      nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonania zadań przez podległych pracowników, 

d)      przeprowadzanie odbioru wykonywanych remontów, 

e)      kontrolowanie kosztów obciążających gospodarkę mieszkaniową wynikających z wykonywania remontów bieżących, 

f)       sporządzanie kalkulacji dla robót i usług budowlanych wykonywanych w ramach działania administracji, 

g)      dbanie o należyte zabezpieczenie przeciwpożarowe nieruchomości w rejonie działania administracji, 

h)      przestrzeganie i nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników przepisów dotyczących porządku, dyscypliny bezpieczeństwa i higieny pracy i zabezpieczenie tajemnicy służbowej, 

i)       informowanie Zarządu o bieżącym stanie wykonywanych zadań oraz o potrzebach związanych z zapewnieniem prawidłowego i sprawnego działania administracji, 

j)       wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Spółdzielni oraz organy nadzorujące.

Preferowane będą osoby, które posiadają doświadczenie spółdzielni mieszkaniowej, lub w jednostce zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami, towarzystwach budownictwa społecznego, podmiocie obsługującym wspólnoty mieszkaniowe.

Poprawiony (czwartek, 24 listopada 2022 09:33)

 

Zmiany zaliczek na c.o.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ogniwo" w Łodzi informuje, że od 01.10.2022r. zmianie ulegnie opłata zaliczkowa za ogrzanie lokalu w nieruchomościach.
Zmiana spowodowana jest urealnieniem stawek do wysokości planowanych kosztów.

Podstawa prawna: Uchwała Zarządu nr 63 z dnia 28.09.2022r.

Poprawiony (środa, 28 września 2022 10:22)

 

Ogłoszenie o pracę

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OGNIWO”
poszukuje osób do pracy na stanowisku:

 

 

1. Konserwator-hydraulik (osiedle "Dąbrowa")

   a. wykonywanie  w ustalonym terminie zlecone roboty konserwacyjne

   b. posiadanie uprawnień do obsługi węzła CO

 

   c. wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego.


2. Inspektor do spraw opłat eksploatacyjnych

 

   a. prowadzenie analitycznej ewidencji rozrachunków z członkami osiedla

 

      w tym:

 

      - naliczanie opłat wg obowiązujących stawek opłat

 

      - księgowanie wpłat wg dowodów wpłat

 

      - uzgadnianie obrotów i sald

 

      - wprowadzanie zmian do naliczeń opłat

 

      - wystawianie not księgowych

 

      - prowadzenie całokształtu rozliczeń z użytkownikami lokali wyposażonych
        w wodomierze oraz podzielniki ciepła
   b. prowadzenie analizy zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych.

   c. przeliczanie miesięcznych składników opłat za zajmowane lokale3. Gospodarz domu

 

   a. utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków

 

   b. pielęgnacja terenów zielonych

   c. prace porządkowe w okresie zimowym związane z warunkami atmosferycznymi


CV prosimy przesyłać na adres mailowy biuro@smogniwo.pl bądź adres Spółdzielni Mieszkaniowej "Ogniwo"  Łódź, ul. Klonowa 8, 90-039.

Poprawiony (piątek, 18 listopada 2022 10:25)

 
 

OGŁOSZENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ogniwo” posiada do wynajęcia:

1. lokal użytkowy o pow. 76,00 m2 na parterze budynku przy ul. Jaracza 55a;Bliższych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo”,
ul. Klonowa 8, pok. 2 (tel. 42 253-20-14, e-mail: techniczny@smogniwo.pl).

Poprawiony (poniedziałek, 16 maja 2022 05:57)

 
Dane adresowe:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ogniwo”
91-039 Łódź, ul. Klonowa 8
  

tel.: 42 253-20-10,
42 253-20-20

fax.: 42 253-20-26


email:
biuro@smogniwo.pl 
dabrowa@smogniwo.pl
rozproszone@smogniwo.pl
chelmonskiego@smogniwo.pl

rudabeczkowa@smogniwo.pl


godziny  pracy :
 
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 700-1500
wtorek: 1000-1800

godziny przyjęć interesantów w zakładce  "Kontakty"

Dziś jest:

piątek, 09 grudnia 2022
Aktualny czas:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player