Ważne telefony:

 

1. Pogotowie Mieszkaniowe  "PRYM"               (42)  640-41-05,  (42) 640-41-06,  601-880-504
2. Pogotowie Gazowe                            992; (
42) 674-55-23 
3. ZWiK                                                                      994
4. Pogotowie Kanalizacyjno-Wodociągowe    (42)  677-83-11
5. Centrum Dyspozycyjne
  - Dyspozycja Inżyniera Miasta (42) 638-49-49
pozostałe telefony...

Aktualności:

Bank wykonawców 2023-2024

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OGNIWO” ul. Klonowa 8, 91-039 Łódź,
tel. (42) 253 20 10,
e-mail:
biuro@smogniwo.pl

zaprasza do składania ofert na wykonywanie w latach 2023 – 2024 robót budowlanych
w zasobach Spółdzielni w specjalnościach:

 

-                remonty balkonów i tarasów

-                roboty drogowe (drogi dojazdowe asfaltowe, chodniki, place, parkingi)

-                roboty murarsko – tynkarskie (m.in. docieplanie ścian metodą lekko-mokrą, ocieplenie piwnic metodą natryskową)

-                roboty malarskie (klatki schodowe, elewacje)

-                roboty dekarsko – blacharskie (krycie papą termozgrzewalną, obróbki blacharskie)

-                roboty ślusarskie (bramy, furtki, ogrodzenia, barierki, drzwi metalowe)

-                roboty instalacyjne wod-kan., c.o. (m.in. przyłącza, nowe instalacje w lokalach)

-                roboty elektryczne i instalacje odgromowe (w tym: przeglądy pięcioletnie, pomiary i naprawy)

-                roboty gazowe (sprawdzanie szczelności, naprawy instalacji)

-                remonty i konserwacja dźwigów osobowych

-                usługi kominiarskie, montaż nasad kominowych

-                wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

-                czyszczenie instalacji c.o,  i instalacji kanalizacyjnych

-                kontrola okresowa stanu technicznego budynków, lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych

-                prace projektowe branżowe.

 

 

Oferta winna zawierać:

 

-                ofertę cenową (stawka Rg netto, koszty pośrednie)

-                aktualny wyciąg CEIDG lub KRS

-                oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie do wykonywania robót, w tym do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy

-                zaświadczenie ZUS o opłacaniu składek ubezpieczeniowych

-                zaświadczenie US o nie występowaniu zaległości podatkowych

-                referencje (z ostatnich trzech lat)

-                kserokopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej

-                okres i warunki gwarancji.

 

Oferty na każdy rodzaj prac należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na wykonanie prac ……....” (należy wyszczególnić rodzaj robót) do dnia 28.10.2022 r.  do godziny 15:00      w sekretariacie Spółdzielni ul. Klonowa 8 w Łodzi.

 

Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni,
tel. (42) 253 20 13, 604 428 692


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert w całości lub części bez podania przyczyn.

Z tytułu odrzucenia oferty w całości lub części oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Spółdzielni.
Oferenta, którego warunki zostaną przyjęte Spółdzielnia powiadomi pisemnie.

Poprawiony (poniedziałek, 26 września 2022 08:44)

 

Ogłoszenie o pracę

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OGNIWO”
poszukuje osób do pracy na stanowisku:

 

 
1. Inspektor do spraw opłat eksploatacyjnych

   a. prowadzenie analitycznej ewidencji rozrachunków z członkami osiedla

      w tym:

      - naliczanie opłat wg obowiązujących stawek opłat

      - księgowanie wpłat wg dowodów wpłat

      - uzgadnianie obrotów i sald

      - wprowadzanie zmian do naliczeń opłat

      - wystawianie not księgowych

      - prowadzenie całokształtu rozliczeń z użytkownikami lokali wyposażonych
        w wodomierze oraz podzielniki ciepła
   b. prowadzenie analizy zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych.

   c. przeliczanie miesięcznych składników opłat za zajmowane lokale2. Gospodarz domu

   a. utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków

   b. pielęgnacja terenów zielonych

   c. prace porządkowe w okresie zimowym związane z warunkami atmosferycznymi


CV prosimy przesyłać na adres mailowy biuro@smogniwo.pl bądź adres Spółdzielni Mieszkaniowej "Ogniwo"  Łódź, ul. Klonowa 8, 90-039.

 
 

OGŁOSZENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ogniwo” posiada do wynajęcia:

1. lokal użytkowy o pow. 76,00 m2 na parterze budynku przy ul. Jaracza 55a;Bliższych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo”,
ul. Klonowa 8, pok. 2 (tel. 42 253-20-14, e-mail: techniczny@smogniwo.pl).

Poprawiony (poniedziałek, 16 maja 2022 05:57)

 
Dane adresowe:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ogniwo”
91-039 Łódź, ul. Klonowa 8
  

tel.: 42 253-20-10,
42 253-20-20

fax.: 42 253-20-26


email:
biuro@smogniwo.pl 
dabrowa@smogniwo.pl
rozproszone@smogniwo.pl
chelmonskiego@smogniwo.pl

rudabeczkowa@smogniwo.pl


godziny  pracy :
 
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 700-1500
wtorek: 1000-1800

godziny przyjęć interesantów w zakładce  "Kontakty"

Dziś jest:

wtorek, 27 września 2022
Aktualny czas:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player